Om företaget

Styrkan är förmågan att ta ett helhetsgrepp

IP Servicepartner erbjuder spetskompetens på teknikområden inom process (papper och massa), verkstadsindustri samt värme och kylindustri.

Företaget strävar efter att nå kostnadseffektivitet, högsta drifteffektivitet och att skapa mervärden för er. Med skicklighet och 30 års erfarenhet från en mängd olika projekt, föreslås lösningar för kritiska skeenden, renoveringar, moderniseringar och ombyggnad av er befintliga utrustning, samt även nymontage.

IP Servicepartner erbjuder också er inom butik/kontor/hem/fastighet lösningar för värme och kyla.

Styrkan är förmågan att ta ett helhetsgrepp och leverera förslag på säkra lösningar.

Peter Andersson

076-394 28 73
peter@ipservicepartner.se

Hör av dig!

Har du några frågor  är du varmt välkommen att ringa
eller skicka ett e-mail.