Tjänster

IP Servicepartner har spetskompetens på teknikområden inom process (papper och massa), verkstadsindustri samt värme och kylindustri. Erbjuder även lösningar inom värme och kyla  för butik/kontor/hem/fastighet.

Tjänster inom kyla och värme

  • Felsökning inkl förslag på reparation och optimering

  • Renovering och reparation av kolvkompressorer och skruvkompressorer för kylsystem och värmepumpar från STAL, Sabroe, York, Frick, Gram, Bitzer mm.

  • Renoveringar av värmeväxlare

  • Försäljning av reservdelar till flesta varumärkena oavsett köldmedium

Tjänster inom kraft samt vatten- och pappersmassa

  • Service/underhåll till pumpar, silar, omrörare

  • Försäljning av reservdelar pumpar, silar, omrörare till de flesta varumärkena

  • Inspektion och reparation av pumpar och ventiler oberoende av fabrikat

  • Anpassning vid förändrade anläggningsförhållanden

  • Mätningar, vibrationer, temperatur, pump/systemkurvor, tryck och flöde

  • Felsökning inkl förslag på reparation och optimering, axeltätning, slitagekontroll, olja- och fettillgång, laseruppriktning, kontroll av rörledningar och ventiler

Samarbetspartners

Hör av dig!

Har du några frågor eller är intresserad av företagets tjänster är du varmt välkommen att ringa eller skicka ett e-mail.

Peter Andersson

076-394 28 73
peter@ipservicepartner.se